Serviceaftale

En serviceaftale med os sikrer driften af dit køle – fryseanlæg og varmepumpe!

Vi sørger for, at dit anlæg kører optimalt og uden bekymringer for dig – hvis du opretter en serviceaftale med S & H klimateknik as.

Serviceaftalen omfatter:
Forlængelse af køleanlæggets levetid.
Faste periodiske vedligeholdelseseftersyn.
Døgnvagt – 24 timers overvågning.
Forebyggende vedligeholdelse til sikring af drifts- og energimæssige besparelser.
Årligt eftersyn for overholdelse af lovkravene.
Minimering af irriterende og kostbare driftsforstyrrelser.
Miljømæssig optimal drift.
Attestation på alle ændringer, indgreb, eftersyn og udskiftninger.